top

PSONI Jaworzno

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

KRS 0000042002- Tel: 32 616 35 89 - Mail: psonijaworzno@gmail.com

1 procent

Jakim dzieciom pomagamy?

2011-02-08 16:20

Ośrodek otacza opieką dzieci:

1) z grupy ryzyka ciążowo - porodowego (urodzone jako wcześniaki, z niskim wynikiem w Skali Agar)

2) z zaburzeniami neurorozwojowymi

3) z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym

4) z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego ( np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);

5) z zespołami genetycznymi ( np. zespół Downa);

6) z dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie , zaniki nerwowo- mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);

7) z zespołami mikrozaburzeń czynności mózgu ( np. fragmentaryczne deficyty rozwojowe, zespół nadpobudliwości psychomotorycznej), zaburzenia integracji sensorycznej;

8) z zaburzeniami emocjonalno - społecznymi ( np. cechy autystyczne, zaburzenia lękowe)
Regulamin - Kontakt - Webmaster
© www.psouujaworzno.org.pl Valid: XHTML & CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

bottom